Säkerhetsrutiner

Vid brand: Använd INTE hissarna. Om trappuppgången blir rökfylld, stanna kvar i lägenheten. Meddela dig ifrån balkongen.
Ingenting får placeras i fastigheternas allmänna utrymmen. Detta gäller trappuppgångar, entréer och förrådsgångar.
Kolla och vid behov byt batteriet på din brandvarnare varje år.
Mer information om brandsäkerhet hittar du här.
Dörrar till allmänna utrymmen ska hållas låsta. Tänk på vem du släpper in i fastigheten.
Garagen är till för personbil. Artiklar som står i direkt samband med personbil får förvaras i garagen. Motorbränsle får endast förvaras i säkra kärl, och maximalt 5 liter.
Ingenting får placeras utanför soprummen. Tänk på brandrisken.