Container 2015-11-16

Kl 12-18 finns en container att tillgå. Som vanligt är det inte tillåtet att slänga några elektroniska produkter, dessa ställs istället i soprummet på Teleskopgatan 8 som kommer att vara tillgänglig under den aktuella tiden. Farligt gods och stora hushållsmaskiner får inte slängas heller, bortforsling av dessa ansvarar medlemmarna själva för.